WhatsApp logo

Product Detail

https://www.ariana-online.com/Images/ADV/Tactics_book_Expanding_new_A5_200.png

Tactics for Listening - Expanding

Out of Stock

Category:
Share:
All products are only available for download.

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش زبان انگلیسی گام هایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم موثر واقع شویم .
امروزه مجموعه کتابهای Tactics for listening ، بعنوان مجموعه ای جذاب و معتبر ، از پر مخاطب ترین مجموعه های آموزشی زبان انگلیسی برای تقویت شنیداری ، همواره مورد توجه زبان آموزان، اساتید، سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی در ایران بوده است.
از آنجا که در این کتاب، تمرینهای بسیاری برای تقویت شنیداری و درک مطلب ارائه شده و متون این تمرینها ، برای اکثر ایرانیانی که آشنا به زبان نیستند، سخت به نظر می رسید برآن شدیم که ترجمه این متون در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
در این مجموعه برای هریک از 24درس به طور تقریبی 6 متن وجود دارد که همگی ترجمه شده اند.
در خاتمه با امید به سودمندی و توفیق این اثر، از اظهار نظر و راهنمایی عموم علاقمندان، به ویژه استادان ارجمندی که آموزش زبان انگلیسی را به صورت حرفه ای دنبال می کنند، استقبال می کنیم.

Add Review

Please Login and then leave a comment. Login