WhatsApp logo

Product Detail

https://ariana-online.com/images/products/cafeBook2_3D1.png

café crème2

4.99$

Category:
Share:
All products are only available for download.

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش زبان فرانسه گام هایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم موثر واقع شویم .

امروزه مجموعه کتابهای  Café Crème ، بعنوان مجموعه ای جذاب و معتبر ، از پر مخاطب ترین مجموعه های آموزشی زبان فرانسه  برای تقویت چهار مهارت ، همواره مورد توجه زبان آموزان، اساتید، سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی در ایران بوده است.

از آنجا که در این کتاب، گرامر(دستور زبان) ارائه شده و متون آنها ، برای اکثر ایرانیانی که آشنا به زبان نیستند، سخت به نظر می رسید برآن شدیم که ترجمه این دستور زبان در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

در این مجموعه برای هریک از 16درس متن وجود دارد که همگی ترجمه شده اند.

Add Review

Please Login and then leave a comment. Login