WhatsApp logo

آغاز عرضه دوره‌ مهارتی انگلیسی در ماموریت/سفر

دوره مهارتی انگلیسی در ماموریت/سفر، با هدف افزایش مهارت‌های تخصصی زبان آموزان تهیه و در اختیار کاربران قرار گرفته است. این دوره شامل 25 درس می‌باشد