خرید شماره سریالجهت برنامه های نسخه کامل1

 خانه/خرید شماره سریال

خرید شماره سریال نسخه کامل:

با امکان خرید از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب

افرادی که  از مجمو عه های اینترنتی محصولات آریانا استفاده می کنند و یا نیاز به خریداری سریال اضافی دارند، می توانند با استفاده از این فرم، اقدام  به خرید شماره سریال نمایند.
سریال خریداری شده، صرفا جهت استفاده ی یک نفر یا یک خانواده بوده و قابل نصب بر روی سه سیستم می باشد. جهت این کار می توانید با انتخاب نسخه ای که مایل به خرید شماره سریال آن هستید و پرداخت الکترونیکی از طریق درگاه بانک با استفاده از کارتهای عضو شتاب  سریال مورد نظر را دریافت و از آن استفاده نمایید.